Způsobilost procesů a způsobilost strojů

Účel tréninku: 

 • Naučit účastníky jak vyhodnocovat kvalitu procesů a výrobních zařízení přes ukazatele způsobilosti ve vztahu k požadavku zákazníka.
 • Objasnit procesní přístup a požadavek na hodnocení způsobilosti předepsanou ISO normou. 

Program:

 • Kvalita očima zákazníka, procesní přístup v řízení.
 • Stabilita vs způsobilost, základní principy.
 • Hodnocení krátkodobé a dlouhodobé způsobilosti výrobního procesu.
 • Význam indexů: Cp / Cpk, Pp / Ppk a požadavky. Doplňující ukazatele: výtěžnost procesu, DPM, DPMO, PPM. Převodní tabulku.
 • Krátkodobé posouzení způsobilosti strojních zařízení.
 • Význam indexů: Cm, CMK a požadavky.
 • Praktická cvičení a úkoly na aplikaci probíraných témat.

Během tréninku bude používán MS Excel a Minitab.

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování