Whistleblowing

Whistleblowing

V případě nahlášení událostí dle zákona 171/2023 se obracejte na osobu pověřenou dle výše uvedeného zákona:

Jan Dvořáček, mailová adresa: dvoracek@mcq.cz

a v případě kontaktu v písemné podobě, doporučeně v označené obálce WHISTLEBLOWING, k rukám
Jan Dvořáček
Václava Kulíška 1175
686 05 Uherské Hradiště