Vizuální management

Vizuální management slouží k aby byly informace poskytovány srozumitelné a byly snadno dostupné. Z vědeckých výzkumů víme, že informace se přijímají především očima. Tento poznatek se vyplatí využít a takto vytvořit silnější zainteresovanost zaměstnanců. Kromě toho vizuální management podporuje standardizovanou práci a tvorbu hodnoty na místě dění. 

Cíl:

Tento seminář objasní účastníkům význam vizuálního managementu v souvislosti se štíhlým výrobním systémem. Pomocí příkladů z praxe získají účastníci poznatky o výhodách prakticky orientovaného použití vizuálního managementu. Účastníci budou schopni zavést vizuální management ve vlastním podniku a tím významně přispět k vytvoření standardizovaných a bezporuchových procesů.

Cílová skupina:

Vedoucí pracovníci a zaměstnanci z výroby, logistiky, údržby, zajištění kvality a jiných oblastí, kteří se zajímají o tuto problematiku.

Obsah:

 • základy problematiky
 • Vizualizace "kde, jak, s čím"
 • Prvky vizuálního managementu
  • Čistota a pořádek (5S)
  • Plochy / materiál
  • Metrika / ukazatele
  • Regulační cykly / reakční systémy
 • Představení příkladů z praxe a jejich diskuse
 • Tipy a výměna zkušeností

Předpoklady:

Od účastníků nejsou očekávané žádné zvláštní předpoklady.

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování