VDA 2 - PPF / schvalování výrobního procesu a produktu

Svazek VDA 2 ,,Zajištění kvality dodávek,, (Výrobní proces a uvolnění produktu - PPF) popisuje základní požadavky na proces vzorkování a schvalování sériových dílů. Jako integrovaná součást plánování kvality definuje strukturu a rozsah relevantních dokumentů a dílů pro zákazníka. Tím je zajištěno, že očekávání a požadavky zákazníka jsou pochopeny a implementovány.

Nové přepracované vydání VDA 2 z roku 2020 je přirozenou reakcí na globalizaci a digitalizaci automobilového průmyslu. Neustále rostoucí tlak na snižování nákladů a zároveň rostoucí riziko pro rozsah dodávek v souvislosti s kvalitou a vývojem produktu vyžadují efektivní souhru mezi uvolněním výrobních procesů a produktů. Toho lze dosáhnout jen díky vzájemné spolupráci mezi zákazníkem a organizací, na kterou nové vydání VDA 2 klade výrazný důraz.

Cílová skupina:

Tento trénink je vhodný pro manažery kvality, inženýrů kvality, pracovníky nákupu, vývoje, logistiky nebo výroby, pro které jsou relevantní úkoly týkající se kvality.

Obsah:

Během školení se účastníci seznámí s obsahem a strukturou svazku VDA 2 a příslušné dokumentace. Naučí se, co znamená efektivní uvolňování procesů a produktů. Je vysvětlena logická posloupnost jednotlivých kroků od plánování PPF, přes uvolnění procesu a produktu až po přípravu, předložení a schválení dokumentace. Diskutovány jsou také témata týkající se managementu změn, malosériové výroby, vzorkování varianta produktů nebo jiné speciální případy.

požadavky:

Pro účast na semináři nejsou nutné žádné zvláštní požadavky. Znalost plánování kvality je výhodou.

Poskytované benefity :

  • Komplexní výukové materiály
  • Zkušený školitel s praxí
  • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování v tištěné formě, po absolvování 100% školení