Technická čistota (VDA19.1, VDA19.2, ISO 16 232)

Anotace:

Technická čistota patří mezi základní standardy vyžadované zástupci automobilek pro následnou ralizaci zvyšování efektivnosti procesů s ohledem na zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti komponentů montovaných do aut.

Požadavky Technické čistoty podle VDA 19.1 a VDA 19.2 jsou uvedeny jako dodatkové požadavky IATF 16 949 při procesu schvalování produktu (IATF 16 949 Příloha B)

Prostřednictvím školení budou účastníci seznámeni s požadavky efektivního zavádění a monitorování čistoty při definovaných prvcích procesů, které mají výrazný vliv na funkčnost dodávaných komponentů v automobilovém průmyslu. Cílem je získat znalosti potřebné pro stanovení Stupňů technické čistoty a následného určování metodik měření a vyhodnocování technické čistoty.

Hlavní okruhy témat:

 • Požadavky na měření a kontrolu technické čistoty podle mezinárodních standardů ISO a VDA
 • Specifikace čistoty
 • Výběr zkušební metody
 • Manipulace a s ohledem na správnou technickou čistotu
 • Kvalifikační zkoumání a hodnota slepého pokusu
 • Postup extrakce
 • Analytická filtrace
 • Postupy analýz
 • Dokumentace
 • Koncepce čisté výroby
 • Měření vlivů na čistotu
 • Okolní prostředí
 • Logistika
 • Personál
 • Montážní zařízení

Cílová skupina účastníků:

V souladu s požadavky VDA 19.2 kap. E.3.1.1, je nutné ze strany dodavatelů mít kompetentní a způsobilé zástupce zaměstnanců v každé části organizační složky podílející se na produkci komponentů a sestav v AUTOMOTIVE.

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Kvalifikovaný lektor se specializací na technickou čistotu
 • Certifikát o kvalifikaci