CSR - požadavky BMW Group na dodavatele

Základní informace: 

Požadavky kladené v rámci projektů pro BMW jsou specifické na jednotlivých dodavatelů v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximálně znalosti o obecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek vědět aplikovat v každém oddělení, počínaje vývojem projektu přes uvolnění do sériového procesu, až po výrobu náhradních dílů.

Stanovení cílů :

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání požadavků v denní praxi v návaznosti na základní IATF 16949 požadavky s propojením VDA norem, vysvětlení, pochopení, naučení a osvojení práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen samostatně implementovat všechny požadavky k jednotlivým projektům.

Cílová skupina :

Určená pro střední management (QE, SQA) a manažerů všech oddělení v dodavatelských společnostech koncernu BMW.

obsah:

• Portál specifikované automobilky

• Požadavky v dodavatelském řetězci

• Projektové požadavky

• Customer Audit-requirements

Ukončení kurzu:

Po úspěšném absolvování účastník získá elektronický certifikát o absolvování kurzu " Specifické požadavky zákazníka - BMW ". 

Poskytované benefity:

  • Každý účastník obdrží rozsáhlé školicí materiály
  • zkušený školitel
  • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí