8D Metoda

V mnoha firmách 8D reporty nejsou správně pochopeny. Obvykle se tento report považuje za "obranu" proti reklamaci zákazníka. 8D metoda je často podceňována, ačkoli je velmi dobrým nástrojem pro systematické řešení externích ale i interních problémů a zároveň podporuje filozofii nulového počtu chyb.

cíl:

Kromě seznámení se s řízením reklamačních procesů se účastník naučí efektivně používat Metodu 8D. Právě pracovníci, kteří nejsou z oddělení kvality, by měly poskytovat odbornou podporu týmu 8D a dokázat metodu použít i při řešení interních problémů.

Cílová skupina:

Pracovníci z oblasti řízení kvality, z výroby, vývoje, konstrukce, nákupu, prodeje, servisu a zákaznického servisu.

obsah:

  • Představení metody 8D, historie vzniku
  • Význam použití v podnicích
  • Formulář 8D, vysvětlení struktury analýzy
  • Realizace kroků analýzy D1 až D8, základní principy
  • Podpůrné nástroje při analýze 8D (5W1H, is / is not, Ishikawa, 5Why, Poka yoke)
  • Definice okamžitých nápravných a dlouhodobých preventivních opatření
  • Tipy / výměna zkušeností

požadavky:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

  • Komplexní výukové materiály
  • zkušený školitel
  • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování v elektronické formě, po absolvování 100% školení a plné úhrady účastnického poplatku.