CSR požadavky HYUNDAI & KIA na dodavatele - NOVINKA!!

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro skupinu, jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace rozšířené znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky dokázat aplikovat v každém oddělení, počínaje výrobou, přes finanční oddělení, logistiku, údržbu, IT, vrcholový management až po kvalitu.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je osvojit si znalosti v oblasti systémů managementu kvality s požadavky a strukturou společnosti včetně systému hodnocení dodavatele do skupiny!

Cílová skupina:

Určeno pro vedoucí pracovníky a manažery oddělení kvality, procesní inženýry, technology, produktové a projektové manažery, pracovníky všech oblastí v dodavatelských společnostech.

Obsah:

 • Úvod do problematiky
 • Popis struktury a historie společnosti
 • Požadavky na dodavatelský řetězec
 • 4M
 • Klíčové požadavky na dodavatelský řetězec
 • Systém hodnocení dodavatele
 • Audity/shopfloor management
 • Otevřené body
 • Tipy a zkušenosti, diskuze
 • Shrnutí požadavků

Doba trvání:

1 den

Předpoklady:

Nejsou definovány žádné specifické požadavky

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé aktuální školící materiály
 • Zkušený školitel s auditorskou praxí
 • Certifikát o absolvování v elektronické formě, po absolvování 100% školení
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí