MSA 4

Normy QS 9000, VDA a ISO / TS 16949 požadují, aby se na plánované kontroly kvality používali způsobilé kontrolní prostředky a kontrolní systémy. Pokud není zajištěna důvěryhodnost kontrolního postupu a výsledků, je nebezpečí, že budou vyvozeny chybné závěry. Na tomto semináři budou poskytnuty metody a postupy hodnocení způsobilosti kontrolních prostředků a kontrolních systémů. Náš zkušený lektor Vás naučí, jak samostatně a cíleně tyto postupy provádět.

Stanovení cíle:

Naučíte se zjišťovat a vyhodnocovat způsobilost kontrolních prostředků a kontrolních systémů. Pomocí různých postupů budete schopni kategorizovat kontrolní prostředky a kontrolní systémy podle způsobu jejich použití a plánovat jejich využití.

Cílová skupina:

Inženýři, technici, mistři a odborný personál z plánování výroby, oblasti kvality, kteří jsou zodpovědní za zjišťování a hodnocení způsobilosti kontrolních prostředků.

obsah:

 • Cíl a význam analýzy měřicích systémů
 • Charakteristiky popisující systémy měření
  • přesnost, stabilita, linearita
  • opakovatelnost, reprodukovatelnost, rozlišovací schopnost
 • Provedení analýzy systému měření
  •  GR & R Typ 1 (studie způsobilosti, Cg, Cgk)
  •  GR & R Typ 2 (studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti,% R & R)
  •  Atributívna MSA (% shody, Kappa index)
 • Vyhodnocení výsledků z analýzy, kritéria
 • Procvičování na příkladech ve dvojicích
 • Tipy / výměna zkušeností

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku 
 • Oběd a občerstvení během přestávek 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Software:
Každý účastník musí mít k dispozici laptop s nainstalovaným softwarem Microsoft® Excel od 2003 výše nebo se softwarem MINITAB®.

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování