Metrologie v organizaci

Cíl školení:
Cílem kurzu je objasnit povinnosti a odpovědnosti firemním metrologii a získat všeobecný komplexní přehled v oblasti metrologie v organizaci.

Cílová skupina:
Kurz je vhodný jak pro začínající metrologie, tak pro vedoucí pracovníky, kteří mají metrologii v organizaci na odpovědnosti; pro zaměstnance organizací, které při své činnosti využívají měřítka.

obsah:

* Platná česká a slovenská legislativa

* Metrologické pojmy

 • etalon
 • návaznost a schémata návaznosti
 • kalibrace versus ověření

* Druhy a používání měřidel

* Správa měřidel

 • označování
 • evidence
 • sladěné doby

* Úvod do statistiky

* Určování způsobilosti měřidel MSA (princip a logická posloupnost)

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • zkušený školitel
 • Příjemná školící atmosféra 
 • Oběd a občerstvení v průběhu přestávek
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí