Mapování toku přidané hodnoty / Design VSM

"Mapování toku přidané hodnoty" a "Design toku přidané hodnoty" jsou důležité nástroje LEAN Managementu a jsou základním předpokladem pro udržitelný, na hodnoty zaměřený způsob myšlení a jednání.

Stanovení cíle:

Tento seminář poskytuje podklady pro analýzu, přezkoumání a následné zlepšování toku přidané hodnoty u produktů a / nebo produktových skupin pomocí souboru nástrojů "Designu přidané hodnoty". Účastníci získají schopnost identifikovat tok přidané hodnoty od tzv. "Rampy k rampě", (čili "od vyložení surového materiálu, po naložení hotového výrobku z / do kamionu") a obohacené procesy napasovat na požadavky zákazníka. Činnosti nepřinášející přidanou hodnotu v tomto směru musí být identifikovány a eliminovány.

Cílová skupina:

Pracovníci z vývoje a plánování procesů, z průmyslového inženýringu, z výroby, všechny hlavní oddělení ve výrobním prostředí i všechny osoby, které se chtějí /, zda musí podílet na odstraňování ztrát v hodnotovém toku.

Obsah:

 • Úvod do problematiky LEAN managementu
 • Cíle "Designu přidané hodnoty"
 • 7 druhů ztrát
 • Faktory úspěchu v LEAN managementu
 • Zákaznický čas (Takt Time) - a jeho určení
 • Povinnosti a úkoly pro řídících tok přidané hodnoty
 • Představení symboliky
 • Postup zaznamenávání toku přidané hodnoty a zacházení s problémovými případy
 • Vypracování požadovaného (cílového) stavu
 • Tvorba různých Pull systémů (výroba vedena požadavkem zákazníka)
 • Vyrovnávání výrobních kapacit a ovládání rozmanitosti možností
 • LEAN ukazatele (indikátory)
 • Vypracování "Designu toku přidané hodnoty" na základě případové studie (aktuální / požadovaný stav a odvození zlepšovacích opatření)
 • Shrnutí poznatků
 • Tipy / výměna zkušeností

Předpoklady:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity :

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel s praxí
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování