Novelizovaná platforma normy IATF 16 949 : 2016 + Uplatňování RIZIK

IATF 16949:2016 - základní znalosti

IATF 16 949 : 2016 je norma pro automobilový průmysl. Obsahuje požadavky ISO 9001: 2015 a další požadavky pro automobilový průmysl. Nový IATF 16 949 : 2016 je v souladu s nejnovější verzí normy ISO 9001:2015 a plně s ním koresponduje. Z klíčových požadavků jsou důležité zejména neustálý proces zlepšování, nulový počet chyb a řízení procesů.

Pro automobilový průmysl již delší dobu platí různé standardy kvality.( ISO / TS 16 949 : 2009 sjednotila požadavky několika standardů (VDA a QS 9000)). Tato norma není samostatným standardem pro řízení kvality, ale jako doplněk normy k ucelení požadavků vyplývajících z ISO 9001:2015 . Cílem tohoto semináře je ukázat srozumitelnost, použití, interpretaci jednotlivých bodů.

Cíl:

Představení souboru pravidel IATF 16949: 2016, nároky na jejich zavedení a aplikaci ve Vaší společnosti. Na základě procesně orientovaných náhledů budete moci začlenit tato pravidla do svých stávajících systémů řízení jakosti.

Cílová skupina:

Vedoucí manažeři, manažeři kvality a všichni zainteresovaní spolupracovníci z oblasti automobilového průmyslu, dodavatelé pro automobilový průmysl.

Doba trvání:

2 dny

Požadavky:

K účasti na semináři  je požadována praxe v automobilovém průmyslu, znalost norem ISO 9001, ISO 16 949 :2009, eventuálně IATF 16 949 : 2016 (není podmínkou).

Obsah:

  • Úvod do problematiky
  • IATF 16 949 výklad normy a její aplikace v organizaci
  • Výklad požadavků novelizované platformy norem ISO a IATF v souladu s kontextem organizace
  • Management rizik
  • Požadavky externích stran

Poskytované benefity:

  • Technická specifikace IATF 16 949 : 2016
  • Zkušený školitel s auditorskou praxí
  • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a vědomostí
  • Občerstvení a parkování po dobu konání semináře
  • Certifikát