ISO 19011: 2018 - výklad normy

Základní informace:

Revidovaná norma ISO 19011: 2018 - Návod k auditování systémů managementu nabízí jednotný a harmonizovaný přístup, který umožňuje efektivní auditování více systémů managementu organizace. Zohledňuje změny na trzích, rozvoj nových technologií a požadavky nových norem systémů managementu, které byly nedávno revidovány a publikovány (např. ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018).

Důraz klade na řízení rizik v normách systémů managementu, jakož i na trhu. Uvádí návody na auditování rizik a příležitostí, jakož i informace o uplatňování myšlení založeného na riziku na proces auditu. Rozšiřuje další oblasti procesu auditování, jako například správa auditorského programu a provádění auditu. 

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit zájemce s novými požadavky na kompetenci interního auditora a dalším využitím revidované normy ISO 19011: 2018 při plánování a realizaci interních auditů včetně praktických příkladů. 

Cílová skupina:

Interní i externí auditoři systému managementu kvality. Vhodné i pro pracovníky středního managementu firem s takto implementovaným systémem.

Obsah:

 • seznámení s požadavky revidované normy ISO 19011: 2018
 • rozdíly mezi ISO 19011: 2012 a 19011: 2018
 • požadavky na auditora
 • audit podle ISO 19011: 2018
 • průběh auditu dle ISO 19011: 2018
 • závěrečný test

Poskytované benefity:

 • Každý účastník obdrží rozsáhlé školicí materiály
 • zkušený školitel
 • Oběd a občerstvení v průběhu přestávek
 • Příjemná školící atmosféra 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí