ISO 45001: 2018 - Výklad normy

Základní informace:

Dne 12. března 2018 byla zveřejněna dlouho očekávaná norma ISO 45001: 2018 - první celosvětová a harmonizovaná norma pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Britský standard OHSAS 18001 sloužil jako předchůdce nového harmonizovaného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ISO 45001 klade větší důraz na ochranné a preventivní aspekty než bývalý OHSAS 18001. Tento přístup je v souladu s evropskou legislativou, kde takové otázky, například hodnocení pracoviště a vymezení hranic, jakož i zvyšování povědomí o rizikových prvcích, jsou již zakotveny v zákonech, což dělá nový standard výhodným.

ISO 45001: 2018 obsahuje strukturu na vysoké úrovni a podobnou terminologii, která se již používá v normách ISO 9001: 2015 nebo ISO 14001: 2015. Proto může být nový standard snadno integrován do již existujících systémů řízení. Organizace se současným systémem řízení v souladu s normami ISO 9001 a 14001 budou také odpovídat většině požadavků nového standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ISO 45001 také poskytuje podporu systematickému zavádění a integraci právních požadavků, které klade legislativa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stávající procesy.

Proto je možné zvýšit právní jistotu osob odpovědných za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v podnicích a zároveň zajistit účinnější ochranu pracovníků.

Podpora při přechodu na ISO 45001

Na kurzu se budeme zabývat přechodem z OHSAS 18001 na ISO 45001 a integrací nového standardu do stávajících systémů řízení. Na přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001 je určeno tříleté přechodné období.

Obsah školení:

• Výklad požadavků ISO 45001, hlavní změny oproti původnímu standardu OHSAS 18001

• Aplikace požadavků ISO 45001

• Srovnání s ISO 14001 a 9001, procesní přístup

• Kontext společnosti, aplikace risk managementu

• Nejčastější nedostatky zjišťovány při auditech systému managementu BOZP, praktické zkušenosti, příklady neshod

• Tipy / zkušenosti, diskuse

Cílová skupina:

Vedoucí pracovníci a zaměstnanci, kteří chtějí budovat a udržovat systém řízení bezpečnosti práce založený na ISO 45001.

Poskytované benefity:

  • zkušený školitel
  • Oběd a občerstvení v průběhu přestávek
  • Příjemná školící atmosféra 
  • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování