IMDS

IMDS databáze na vytváření MDS dat pro zákazníky v automobilovém průmyslu. Databáze materiálových listů pro materiály, komponenty používání v automobilovém průmyslu. Databáze vytvořená spolupráci HP s společnosti Audi, BMW, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, Opel, Porsche, Volvo, VW a EDS a ostatních.

V budoucnu bude každý dodavatel je zodpovědný za výrobek z hlediska jeho celého života (výroba, použití, stěhování, likvidace atd.), Vzhledem k národní a mezinárodní environmentální legislativy (např. Směrnice EU o skončení životnosti, předpisy o nebezpečných materiálů atd.) Kromě toho budou dodavatelé poskytovat informace o použitých materiálů ve výrobku s cílem jejich rozložit do běžně používaných materiálů, podkladů pro vědecké analýzy složení mimo klasifikaci úrovně nebezpečí spojené s materiály.

Cíl:

Cílem semináře je seznámit účastníky o uživatelském prostředí IMDS databáze jako i práce s ním. Úspěšný absolvent školení by měl být schopen samostatně vytvářet elektronické MDS data jakož i schvalování dat dodavatelem a zasílání dat ke schválení k zákazníkovi

Cílová skupina:

Zaměstnanci v automobilovém průmyslu, dodavatelé pro všechny zákazníky v automotive.

Obsah:

 1. Seznámení s IMDS databází (vývoj, význam, důvody),
 2. Základní orientace v databázi (jak si vyhledat informace, jak se orientovat, FAQ, novinky, oznámení, typy a triky)

2.1 Materiály a jejich specifikace

 1. Základní struktura a orientace v databázi (přihlášení, význam jednotlivých oken, menu, hlavní obrazovka, pracovní plocha a jejich význam)
 2. Hlavní panel v IMDS (funkce a význam s usnadněním práce)
 3. Menu v IMDS (funkce, nejdůležitější část)
 4. Jak pracovat s databází (vyhledávání, tvorba, jak analyzovat data v databázi, posílání na zákazníka MDS, informace)
 5. Jak správně číst materiálový list
 6. Samostatné praktické cvičení

Požadavky na účastníky:

Účastník školení by měl mít osvojené základní poznatky z materiály (základní materiály podle mendeleivej tabulky prvků, praktické zkušenosti složení materiálů jako kompozitů používaných v automobilovém průmyslu.

Účastník školení musí mít Login do IMDS databáze na  www.mdsystem.com  a vlastní PC. (Bez splnění tohoto požadavku se účastník nemůže zúčastnit praktického cvičení které představuje jádro tohoto školení.)

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Zkušený školitel s praxí
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Příjemná školící atmosféra
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí
 • certifikát kvalifikaci

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování