IATF 16949 Kvalifikace pro interní / externí auditory

V automobilovém průmyslu jsou kvalifikace a kompetence dvora 1. a 2. stupně výjimečně důležité. Na jedné straně, kvůli tomu, aby mohla jejich vlastní organizace kontinuální zlepšovat systém kvality pomocí trvalého řízení systému managementu jakosti a stupeň plnění požadavků IATF 16949. Na druhé straně, kvůli podpoře externích dodavatelů kompetentně vyvinout jejich vlastní systém jakosti vzhledem k požadavkům IATF 16949, což je v konečném důsledku vzájemně prospěšné. 

Cílová skupina:

Personál dodavatele v automobilovém průmyslu, který je zapojen do plánování a auditování podle IATF 16949 v organizací. Jde zejména, ale nejen, o auditory prvního a druhého stupně.

Cíl školení:

Výklad normy IATF 16949

obsah:

 • úvodní požadavky ISO 9001: 2015
 • procesní přístup
 • řízení rizik a příležitostí
 • historie a používání standardu
 • změny ISO 9001: 2015 s ohledem na verzi z roku 2008
 • orientace na webové stránce IATF
 • požadavky IATF 16949: 2016
 • přechod kapitolami normy a diskuse o nich
 • přehled hlavních změn oproti ISO / TS 16949: 2009
 • sporné body při auditování a překážky během auditu
 • prezentace výsledků, neshod, pozitivních zjištění a doporučení z auditu
 • ISO 19011: 2018, stručný přehled normy
 • kritická místa ve standardu a problémy při implementaci normy
 • diskuse
 • test

Minimální požadavky kvalifikace pro účastníky

žádné

zdroje

 • QM System Standard IATF 16949
 • VDA QMC sbírka norem DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 a 19011                                                                     

Ukončení kurzu :

Certifikát o absolvování

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený certifikovaný školitel s praktickými zkušenostmi
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí