Harmonizovaná PFMEA (AIAG & VDA)

Nová příručka AIAG & VDA FMEA je revidovaným referenčním manuálem pro automobilový průmysl pro analýzu chyb a možných důsledků, který má sloužit jako návod pro dodavatele při designu produktu, návrhu a vývoji výrobního procesu a doplňkové FMEA pro monitorování a odezvu systému.

Popis:

Harmonizovaná AIAG & VDA FMEA byla vyvinuta globálním týmem expertů výrobců automobilů / OEM a dodavatelů prvního stupně. Nová příručka FMEA obsahuje nejlepší praktiky z příruček AIAG & VDA, zlepšené příklady a funkční bezpečnost, které jsou spojeny do nového harmonizovaného, ​​strukturovaného přístupu.

 

Harmonizovaná FMEA obsahuje mj. následující změny:

- uvedení nového přístupu v 7 krocích

- doplňkovou FMEA - MSR (Monitoring and system response)

- nová kritéria pro hodnocení Závažnosti, Výskytu a Detekce

- propojení mezi Design FMEA a funkční bezpečností (ISO 26262)

- zaměření na definování rozhraní systémů

a jiné významné změny.

Obsah školení:

  • Harmonizovaná FMEA všeobecně
  • Základní změny podle AIAG&VDA
  • PFMEA podle AIAG&VDA
  • Metodický postup při analýze
  • Formuláře FMEA
  • Bodovací tabulky, hodnocení rizika a určení AP
  • Optimalizace a dokumentace závěrů analýzy
  • Skupinová cvičení

 

Hlavní cíl kurzu AIAG & VDA FMEA:

Porozumění struktuře manuálu VDA & AIAG FMEA

Pochopení 7-krokového přístupu k analýze rizik FMEA

Jak implementovat novou referenční příručku FMEA v praxi

 

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování

 

Lektor:

Odborní lektoři MCQ Czech, s.r.o. s rozsáhlými zkušenostmi s FMEA při vedení a moderování mezinárodních týmů s dlouholetou praxí.

 

Co ještě získáte:

Máte přesvědčivé know-how v aplikaci FMEA.

Vaše odbornost může snížit riziko chyb a snížit počet chyb.

Prokazují důležitou metodickou způsobilost.

 

Doba trvání:

2 dny

 

Poskytované benefity:

zkušený školitel

Oběd a občerstvení v průběhu přestávek

Příjemná školící atmosféra

Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí