Formel Q (verze 9.0 aktualizace z 1.12.2022) aktuální znění

Formel Q

Formel Q jako smluvně závazný dokument pro dodavatele koncernu Volkswagen, představuje soubor specifických požadavků zákazníka k zajištění kvality dílů a procesů v dodavatelském řetězci.

Stanovený cíl:

Pochopení požadavků zákazníka definováno v aktualizovaném vydání Formel Q jako závazné příručky pro hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelů koncernu VW.

Cílová skupina:

Pracovníci odpovědní za spolupráci se zákazníky i dodavateli v rámci všech projektů, jejichž výstupy se realizují pro koncern VW. Specialisté z úseku kvality, procesní inženýři, technologové, produktoví i projektoví manažeři a řídící pracovníci ze všech oblastí.

Obsah:

 • VW jako značka a součásti VW
 • Přehled standardů a požadavků a návaznost
 • Přehled specifických dokumentů VW
 • Formel Q Konkret verze 6.0 z 1.10.2022 + TIER 1 10.3.2021 dohoda
 • Formel Q Nové díly Integral verze 5.0 z 1.11.2021
 • Formel Q Způsobilost verze 9.0 z 1.12.2022
 • VDA standardy
 • Přehled aplikací na VW KBP

Trvání:

2 Dny

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály, nejnovější aktualizace přímo z VW portálu!!
 • Zkušený školitel z prostředí VW s auditorskou praxí
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí
 • Certifikát o absolvování v elektronické formě, po absolvování 100% školení!