VW - update Formel Q (10/2021)

Formel Q jako smluvně závazný dokument pro dodavatele koncernu Volkswagen představuje soubor specifických požadavků zákazníka k zajištění kvality dílů a procesů v dodavatelském řetězci.

Stanovený cíl:

Pochopení specifických požadavků zákazníka z jednotlivých částí Formel Q. Formel Q - Konkret, Formel Q - Způsobilost a Formel Q - Nové díly Integrál.

Cílová skupina:

Pracovníci zodpovědní za spolupráci se zákazníky a dodavateli v rámci dodavatelsko odběratelského řetězce koncernu Volkswagen. Specialisté z úseku kvality, procesní inženýři, technologové, produktoví i projektoví manažeři a řídící pracovníci ze všech oblastí.

obsah:

 • Formel Q - základní přehled
 • Formel Q Konkret
 • Formel Q Způsobilost
 • Formel Q Nové díly integrál
 • Formel Q ve fázi poptávky a udělení zakázky
 • Formel Q kooperace se spol. Volkswagen ve fázi tvorby designu
 • Formel Q ve fázi uvolnění dílů
 • Formel Q ve fázi uvolnění procesů
 • Formel Q ve fázi sérové ​​výroby
 • Vysvětlení některých aplikací jako QTR, samo-audit, D / TLD Audit

 

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel s auditorskou praxí
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí

Doporučená školení:

 • PSB - Zmocněnec za bezpečnost produktu
 • D / TLD Audit
 • VDA 6.3 Audit procesu
 • VDA 6.5 Audit produktu
 • VDA 2 - PPF