Elektromobilita a její vliv v dodavatelském řetězci

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů Elektromobility, jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje vývojem projektu přes uvolnění do sériového procesu, až po výrobu náhradních dílů.

Obsah:

Úvod do elektromobility/analyza současného stavu
Změny v automotive v souvislosti s elektromobilitou
Úloha dodavatelů v automotive
Naběh projektů a projektové řízení
Nové služby/komponenty v automotive (rok 2022)

 • Data processing, data management
 • „Winners/Losers“ v technologiích
 • Sekvencování, kitting,
 • Problém solving, podpůrné služby při řešení problémů, deeskalace dodavatelů
 • Field claim management
 • Warranty claims podpora (OEM, TIER1-TIERn)
 • Čistění dílů, čištění prostor pro vysoko/ultra čisté aplikace
 • Řízení neshodného dílu systemovou/fyzicky
 • Auditování/GAP analýza dodavatelů/podpora při implementaci norem

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Kvalifikovaný lektor se specializací a auditorskou praxí
 • Příjemná tréninková atmosféra s nejlepšími službami
 • Certifikát o kvalifikaci