APQP / MLA pro nové díly

Plánování kvality je důležitou součástí fungujícího systému managementu kvality. Pro zajištění bezproblémové sériové výroby je vhodné zabývat se kvalitou již ve fázi plánování. V automobilovém průmyslu au dodavatelů pro automobilový průmysl jsou již tyto standardy dobře začleněny. I v jiných oblastech je možné aplikovat výhody preventivního plánování kvality.

Stanovení cíle:

Naučíte se efektivně využívat metody plánování kvality výrobku a tvořit kontrolní plány. Budete schopen komplexně a efektivně plánovat procesy výroby. Naučíte se systematizaci. Účastníci budou seznámeni s příručkou APQP (pokročilé plánování kvality výrobku) od AIAG s MLA "Zajištění kvality před spuštěním sériové výroby".

Cílová skupina:

Odpovědní vedoucí a pracovníci, kteří si chtějí osvojit nebo prohloubit poznatky v oblasti plánování kvality.

obsah:

 • Základní pojmy, cíle a úkoly
 • Požadavky předpisů IATF 16949: 2009, VDA 6.1
 • vývoj produktu
 • Význam a výhody plánování kvality
 • Nástroje kvality pro jednotlivé etapy
 • projektový management
 • Používané formuláře a záznamy (kontrolní listy, zprávy .......)
 • Modely plánování kvality
 • Praktické ukázky zpráv z validace dílů podle některých OEM
 • Společné zpracování ukázkových případů
 • Prohloubení poznatků na základě workshopů
 • Tipy / výměna zkušeností

předpoklady:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity :

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • zkušený školitel
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování