VDA 6.7 Audit procesu - výrobní prostředky

Audit procesu

Výrobní prostředky - zahrnuje problematiku výkonu procesních auditů pro kusovou výrobu se zaměřením na výkon auditů v PVS.

V mnoha oblastech hospodářství je v těchto dnech "komplexní" Systém managementu jakosti nedílnou součástí strategie firmy a vytváří organizační podmínky požadované pro splnění vysokých požadavků na kvalitu produktů a procesů. Systémové audity jsou prováděny v plánovaných intervalech, aby ověřili účinnost systémů řízení kvality.

Stále kratší časové rozpětí, od počátečního konceptu po nový výrobek nebo službu, připravený pro trh, neustále vyžaduje větší paralelní provádění pracovních operací a sekvencí v mnoha oblastech společnosti. To znamená, že větší požadavky jsou kladeny na procesy.

Kontroly podle provozovatelů samotných a snížení množství inspekcí provozovateli, přitom splňovat rostoucí požadavky na kvalitu, lze dosáhnout pouze s použitím schopných a řízených procesů.

Samozřejmě, že se to týká procesu tvorby produktů a výroby / procesu vytváření služeb a poskytování služeb.

Podnikové procesy musí být neustále monitorovány, aby byla zajištěna jejich spolehlivost. Je nutné zavést rychlé kontrolní mechanismy a nápravná opatření v případě zjištění neshody.

Obsah:

  • výkon auditu v předsériové výrobě
  • specifické požadavky v předsériové výrobě
  • identifikace rizik
  • systém hodnocení

Předpoklady:

Pro účast nejsou požadovány žádné předběžné specifické znalosti.

Poskytované benefity:

  • Komplexní výukové materiály
  • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
  • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování