VDA 6.5 - Produktový audit

Nástrojem produktového auditu se provede odborné posouzení, které ještě neopustily firmu z pohledu zákazníka. Cílem je stanovit prostřednictvím náhodných vzorků, nakolik splňuje produkt potvrzeno, nebo přislíbené specifikace. Jedná se přitom nejen o parametry produktu ale io rozsáhlejší ujednání se zákazníkem, jako např. balení a označování. Na základě produktového auditu lze tedy vyhodnotit kvalitativní způsobilost výrobního procesu produktu.

VDA díl 6 část 5 (2.vydání) je pro tento účel běžnou normou v prostředí automobilového průmyslu. I jiná odvětví více a více uznávají výhody systematiky a uplatňují jejich ve vlastním podnikatelském prostředí. Na tomto semináři Vás seznámíme s cílově orientovaným plánováním produktového auditu podle VDA 6.5, s realizací auditu as aktivitami využívajícími získané poznatky.

cíl:

Naučíte se názorným způsobem úspěšně plánovat, realizovat, vyhodnotit a celkově zhodnotit produktový audit. Získáte také doporučení, jak se uplatňují normy pro realizaci produktového auditu v souladu s podnikatelským prostředím.

Cílová skupina:

Zaměstnanci a řídící pracovníci z oblasti zajištění kvality a také všichni, kteří se chtějí podílet / jsou zodpovědní za plánování a realizaci produktových auditů.

obsah:

 • Uvedení do problematiky
 • Cíle produktového auditu
 • Vymezení vůči jiným druhem auditu a pro rekvalifikaci
 • Předpoklady pro realizaci produktového auditu
 • Průběh produktového auditu
  • Příprava
  • realizace
  • vyhodnocení výsledků
 • Dokumentace produktového auditu
 • Využití poznatků pro zlepšení (Lessons Learned)
 • Názorný příklad / workshop / skupinová práce
 • Doporučení pro praxi

předpoklady:

Pro účast nejsou požadovány žádné předběžné specifické znalosti. Pro lepší porozumění jsou výhodné základní znalosti v oblasti zabezpečení kvality.

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Oběd a občerstvení v průběhu přestávek
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování