VDA 6.3 - Audit procesu / nelicenční

Základní informace:

VDA 6.3 je jeden z nejběžněji využívaných přístupů auditovaný procesu, a to nejen v automobilovém průmyslu.

Školení VDA 6.3 účastníků seznámí s procesem hodnocení rizika, požadavků normy na prověrku procesu, očekáváním zákazníků a s návazností na jiné hodnotniace systémy.

Během školení je diskutovaných 58 otázek VDA 6.3 s ohledem na posouzení procesu výroby.

Cílová skupina:

Personál zajištění kvality provádějící audity v jejich vlastní organizací (interní) nebo v jejich dodavatelské síti (externí).

obsah:

 • Úvod do problematiky
 • Základní rozdělení auditů
 • Techniky auditů procesu
 • Požadavky na kvalifikaci auditorů
 • Plánování, realizace, reporting, uzavření auditu
 • Procesní prvky P2 - P7 => stručný přehled
 • Otázky katalogu vda 6.3
 • Představení formuláře vda 6.3 => application tool + excel
 • Otázky
 • Diskuse
 • Best practice

Tyto kroky školení Vás provedou specifickými požadavky pro procesní auditory a umožní implementaci v automobilovém průmyslu. Tyto základy jsou určeny na procesy úprav, stabilizace a zkvalitnění a jsou k nim přiloženy cvičení a případové studie. Cíl je zajištění spolehlivého a přesného vyhodnocení auditů.

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • zkušený školitel
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí