VDA 6.3 - Auditor procesu poskytování služeb

Základní informace:

Až 70% výrobních závodů v automobilovém průmyslu vůbec neaudituje svých poskytovatelů služeb.

S ohledem na procesní přístup a požadavky zákazníků pojednává tento třídenní kurz o základních požadavcích na kvalifikaci podle VDA 6.3 se specializací na audit procesu poskytování služeb . Kurz diskutuje základní všeobecné požadavky na poskytovatele služeb, metody, principy, analýzu rizik a hodnotící schéma.

Chceme Vám umožnit použít tento audit procesu na identifikování rizik s ohledem na poskytované služby a jejich potenciální rozvoj.

Obsah:

 • Návaznosti na ostatní požadavky ISO 9001 a VDA 6.2, jakož i IATF 16949 atd.
 • Přehled kapitol VDA 6.3
 • Úvod k procesnímu přístupu pomocí analýzy rizika formou želvy
 • Audit procesu podle programu auditů od plánování až po uzavření
 • Plánování a výkon procesního auditu
 • Schéma hodnocení procesního auditu
 • Komunikace, etika a morální kodex auditorů procesu
 • Procesní prvek D2 - projektový management
 • Procesní prvek D3 - plánování vývoje služby
 • Procesní prvek D4 - realizace vývoje služby
 • Procesní prvek D5 - management dodavatelů
 • Procesní prvek D6 - poskytování služby
 • Procesní prvek D7 - spokojenost zákazníka / péče o zákazníka
 • Přidělení a vyhodnocení zjištění z auditu

Pomocí jednotlivých kroků školení Vás budeme doprovázet požadavky na audit procesu služeb a umožníme Vám je aplikovat podle platných norem v automobilovém průmyslu.

Předpoklady pro účastníky:

Dobré znalosti o řízení jakosti; zkušenosti z praxe, preferované jsou zkušenosti s organizacemi, které poskytují služby v automobilovém průmyslu.

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování