MSA 4

 MSA 4

​Normy QS 9000, VDA a IATF 16949 požadují, aby se na plánované kontroly kvality používali způsobilé kontrolní prostředky a kontrolní systémy. Pokud není zajištěna důvěryhodnost kontrolního postupu a výsledků, je nebezpečí, že budou vyvozeny chybné závěry. Na tomto semináři budou poskytnuty metody a postupy hodnocení způsobilosti kontrolních prostředků a kontrolních systémů. Náš zkušený lektor Vás naučí, jak samostatně a cíleně tyto postupy provádět.

Stanovení cíle:

Naučíte se zjišťovat a vyhodnocovat způsobilost kontrolních prostředků a kontrolních systémů. Pomocí různých postupů budete schopni kategorizovat kontrolní prostředky a kontrolní systémy podle způsobu jejich použití a plánovat jejich využití.

Cílová skupina:

Inženýři, technici, mistři a odborný personál z plánování výroby, oblasti kvality, kteří jsou zodpovědní za zjišťování a hodnocení způsobilosti kontrolních prostředků.

Obsah:

Základy

 • Cíl a význam analýzy měřicích systémů
 • Pojmy a definice
 • Analýza měřicích systémů jako součást procesu tvorby produktu
 • Představení různých postupů ohledně
 • Odchylky měření
 • Opakovatelnosti
 • Srovnatelnosti
 • Provedení analýzy měřicích systémů
 • Vyhodnocení výsledků analýzy měřicích systémů
 • Kategorizace kontrolních prostředků a kontrolních systémů podle způsobu jejich použití
 • Skupinové práce
 • Cvičení na porozumění statistice
 • Provedení analýzy měřicích systémů
 • Tipy / výměna zkušeností a závěr

Doba trvání:

1 den.

Poskytované benefity:

 • Obsáhlé školící podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku s výbornými službami
 • Potvrzení o účasti resp. kvalifikaci
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků