VDA 19.2 - Technická čistota při montáži

Cílem kurzu je seznámení a osvojení si znalosti při implementaci a monitoringu technické čistoty uplatňované při montáži zaměřením na faktory ovlivňující technickou čistotu jako jsou prostředí, logistika, personál a montážní zařízení podle VDA 19.

Norma VDA 19.2 patří mezi základní standardy vyžadované zástupci automobilek pro následnou realizaci zvyšování efektivnosti procesů s ohledem zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti komponentů montovaných do aut. 
Jádrem školení je seznámit účastníky kurzu s požadavky pro efektivní zavedení a monitorování čistoty na prvky procesů, které mají výrazný vliv na funkčnost dodávaných komponentů v automobilovém průmyslu.
 

Cíl normy VDA 19.2 je:

 • zabránit vzniku kritického znečištění
 • odstranění nežádoucích částic snižujících funkčnost produktu
 • ochrana dílů a modulů před vznikem nežádoucích částic z okolí
 • sjednocení postupů při návrhu a optimalizací montáže kritických dílů z hlediska čistoty
   

Nedílnou součástí zavedení a následného sledování technické čistoty je výkon potencionálním analýzy technické čistoty, které je věnován závěrečný blok kurzu.

Hlavní okruhy témat:

 • Požadavky na kontrolu technické čistoty podle VDA 19.2
 • Koncepce čisté výroby
 • Měření vlivů na čistotu
 • okolní prostředí
 • Logistika
 • personál
 • montážní zařízení
 • Potencionální analýza čistoty
 • případové studie
 • závěrečný test

Cílová skupina účastníků:
V souladu s požadavky VDA 19.2 kap. E.3.1.1, je třeba ze strany dodavatelů mít kompetentních a způsobilých zástupců zaměstnanců z každé části organizační složky podílející se na produkci komponentů a sestav v AUTOMOTIVE.

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování