VDA 19.1

Norma VDA 19.1 popisuje podmínky pro aplikaci a dokumentaci metod stanovení znečištění dílů, na nichž závisí funkce automobilu, pevnými částicemi (zkoušení čistoty).

Zkoušení čistoty slouží jako základ pro posouzení technické čistoty, například při:

 • Vzorkování a hodnocení vzorků,
 • Vstupní a výstupní kontrole,
 • Kontrole kvality nebo sledování výrobních procesů souvisejících s čistotou (např. Čištění, úpravy povrchu nebo montáž).

Obsah:

1. den:

 • Vývoj a trendy v moderním automobilovém průmyslu
 • Mezní hodnoty čistoty pro jednotlivé systémy
 • Volba metody
 • Historie VDA 19.1
 • Přehled extrakčních metod
 • Výběr filtračních materiálů a přípravků

2. den:

 • Specifikace metod k prověření technické čistoty
 • Kvalifikační test a hodnoty blank value
 • Dokumentace a mezní hodnoty testů
 • Příklady z praxe
 • Bezpečnost při výkonu operací souvisejících s technickou čistotou
 • případové studie
 • Videoprezentace
 • závěrečný test

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování