VDA 16

Publikace VDA 16 jako komunikační nástroj na podporu rozhodující výměny informací mezi dodavateli a zákazníky v různých dodavatelských vztazích v různých automobilových dodavatelských řetězcích, pokud jde o potřebu jasně definovat charakteristické atributy pro všechny povrchové charakteristiky závislé na vzhledu.

Stanovený cíl:

Jejím účelem je v případě absence jasných specifikací pro tolerovaný stupeň charakteristických vlastností povrchu pro jakoukoliv kategorii výrobku v automobilech nebo na vozidle, iniciovat komunikaci mezi výrobcem a výrobcem. Pro dosažení 100% -ní výkonnosti dodavatele s nulovým defektem a odpovídajícího hodnocení v procesu auditu výrobku nebo schvalování výrobku je velmi důležité určit všechny relevantní dekorační povrchové charakteristiky reprodukovatelným a pokud možno vyčíslitelných způsobem. To slouží k vytvoření přehlednosti v základních podmínkách pro zákazníky i dodavatele, pokud jde o kvalitu, kterou lze očekávat / realizovat.

Obsah:

 • Stanovení cílů specifikace
 • Analýza produktu a procesu pomocí příkladů
 • Hodnocení a kvantifikace pohledových a pohmatové povrchů
 • Vyhodnocení podmínek:
  • světelných
  • inspekčních
  • času kontroly
 • Definování a návrh cílových podmínek
 • Řízení a zajištění jakosti hraničních vzorků
 • Návrh dohody na zajištění kvality zohledňující specifické požadavky kladené na předmětné díly.

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování