VDA 1 + Audit dokumentace D/TLD

Norma VDA 1 - Dokumentace a archivace je specifická norma německého automobilového průmyslu vytvořena VDA QMC pro potřeby dokumentace a archivace.

Audit dokumentace D/TLD je specifický procesní audit pro bezpečnostní díly vytvořen koncernem Volkswagen a požadovaný Formel Q. V případě, že společnost produkuje díly definované jako D / TLD, je povinna produkovat díly, zpracovávat dokumentaci, archivovat, označovat a provádět procesní audit D / TLD podle Formel Q Faehigkeit.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání normy VDA 1. Úspěšný absolvent školení bude schopen pochopit souvislosti týkající se archivace a řídit povinnou dokumentaci dílů se zvláštní charakteristikou (D/TLD), včetně výkonu auditu dokumentace D/TLD.

Cílová skupina:

Zaměstnanci, v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW, BMW, Daimler ...) vyrábějící díly s bezpečnostními znaky.

Obsah:

  • Úvod do problematiky 
  • Požadavky VDA 1
  • Katalog požadavků pro díly s povinnou dokumentací
  • Tipy a zkušenosti

Doba trvání:

1 den

Předpoklady:

Nejsou požadovány žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

  • Školicí materiály
  • Zkušený školitel s auditorskou praxí
  • Příjemná tréninková atmosféra s nejlepšími službami
  • Oběd a občerstvení během přestávek, parkování po dobu školení
  • Certifikát o absolvování školení 
  • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí