Statistika v Minitab - basic

Znát proces, znamená umět číst údaje a informace, které nám procesy generují. Dobře řídit, znamená identifikovat příčiny, vztahy a souvislosti ke kterým v procesech dochází.

Školení poskytuje příležitost rozšířit si znalosti v oblasti zpracování a vyhodnocování dat. Podpoří vás v hledání správných rozhodnutí. Statistický software Minitab poskytuje komplexní sadu nástrojů, jeho rozsah a možnosti ho dnes řadí mezi přední software na světě v oblasti zvyšování kvality procesů.

Přijďte a poznejte lépe procesy, které řídíte a jsou ve vaší kompetenci.

Stanovení cíle:

Získáte přehled o možnostech, které statistický software Minitab poskytuje. Zvládnete obsluhu a doplníte si poznatky ze základní statistiky, grafické a analytické formy zpracování a interpretace dat.

Cílová skupina:

Řídící pracovníci, procesní inženýři, pracovníci kvality a zaměstnanci, kteří chtějí získat přehled o přístupu k řízení na základě údajů. Účastníci by měli mít základní dovednosti práce s údaji, statistiky.

Obsah tréninku Minitab basic:

 • Představení práce v prostředí Minitab
  • okna Session, Worksheet, Graph, Project Manager
  • propojení na PowerPoint, Word
 • Menu File a Help, význam
 • Práce s daty v Minitab
  • menu Data
   • formát dat, zápis, kopírování, mazání
  • Menu Calc / Calculator
   • základní statistika
  • menu Graph
   • ukázka vytvoření grafu, editace a uložení
  • menu Stat
   • přehled nástrojů
  • menu Assistant
   • přehled analýz
 • Práce ve dvojici, procvičení základní obsluhy
 • Tipy / výměna zkušeností

Školení bude realizováno v prostředí statistického software MiniTab18.

Počet účastníků tréninku: 

max. 12 ve skupině

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Zkušený školitel s praxí
 • Příjemná školící atmosféra 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování