Specifické požadavky zákazníka JLR

Základní informace:

Povinnost dodavatele Jaguar Land Rover zajistit plnění požadavků koncernu je vyjádřena v níže uvedených aktualizovaných a propracovaných požadavcích na kvalitativní způsobilost a směrnicích hodnocení s názvem Specifické požadavky zákazníků.

Stanovení cílů :

Pochopení požadavků zákazníka definováno v aktualizovaném vydání Specifické požadavky zákazníků jako závazné příručky pro hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelů koncernu Jaguar Land Rover.

Cílová skupina :

Pracovníci zodpovědní za spolupráci se zákazníky i dodavateli v rámci všech projektů, jejichž výstupy se realizují pro koncern Jaguar Land Rover. Specialisté z úseku kvality, procesní inženýři, technologové, produktoví i projektoví manažeři a řídící pracovníci ze všech oblastí. 

Obsah školení:

 • Aktuální stav požadavků JLR pro dodavatele
 • Doplňující požadavky JLR pro dodavatele k PPAP
 • Doplňující požadavky JLR pro dodavatele k APQP
 • Všeobecné a závazné nařízení
 • Politika, pravidla, morální kodex
 • Doplňující požadavky k FMEA
 • Kapacitní požadavky JLR pro dodavatele

Ukončení kurzu:

Po úspěšném absolvování účastník získá certifikát o absolvování kurzu " Specifické požadavky zákazníka - Jaguar Land Rover ".

Poskytované benefity:

 • Každý účastník obdrží rozsáhlé školicí materiály
 • zkušený školitel
 • Oběd a občerstvení v průběhu přestávek
 • Příjemná školící atmosféra 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí