Specifické požadavky zákazníka HUYNDAI, KIA

Základní informace:

Specifické požadavky skupiny Hyundai, Kia kladené na dodavatele v rámci projektů pro skupinu Hyundai, Kia. Dodavatelská organizace musí mít maximálně znalosti o obecných požadavcích koncernu Hyundai Motor Group a tyto požadavky jednotlivých značek vědět aplikovat na každém oddělení, počínaje vývojem projektu přes uvolnění do sériového procesu, až po výrobu náhradních dílů.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání požadavků H / K v denní praxi, vysvětlení, pochopení, naučení a osvojení práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen samostatně implementovat příslušné požadavky H / K k jednotlivým projektům.

Cílová skupina:

Určená pro střední management (CQE, PQE, SQA, interní auditoři, členové projektového týmu Hyundai Kia) a manažerů všech oddělení v dodavatelských společnostech koncernu Hyundai Motor Group.

obsah:

• Přehled a výklad specifických požadavků Hyundai Kia

• Požadavky v dodavatelském řetězci a hodnocení dodavatelů

• Projektové požadavky na Process Sign Off a ISIR

• 5 Star audit a hodnocení

• Inspection Agreement, Inspection Standards, 4M a CAR požadavky

Ukončení kurzu:

Po úspěšném absolvování účastník získá certifikát o absolvování kurzu