Specifické požadavky zákazníka - Ford

Základní informace:
Požadavky kladené v rámci projektů pro Ford Motor Company jsou specifické pro jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximálně znalosti o obecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek vědět aplikovat v každém oddělení, počínaje výrobou, přes engineering až po kvalitu.

Stanovení cílů:
Cílem je seznámit účastníky o praktickém používání norem ISO 9001 a IATF 16 949, příruček FMEA a PPAP - vysvětlení, pochopení, naučení a osvojení práce s nimi. Po úspěšném absolvování školení bude účastník schopen samostatně implementovat různé požadavky k jednotlivých projektům v rámci APQP - pokročilého plánování kvality, vyhodnocovat možná rizika a stanovovat preventivní opatření, aby zabránil jejich vzniku, připravit podklady k PPAP.

Cílová skupina:
Určeno pro střední management a manažerů všech oddělení v dodavatelských společnostech Ford Motor Company.

Obsah:
• Úvod do problematiky 
• Definování pojmů 
• Požadavky podle Ford Motor Company Customer specific requirements 2015 
• Teoretické a praktické znalosti APQP a kontrolních plánů 
• Teoretické a praktické zkušenosti MMOG / LE 
• Teoretické a praktické znalosti FMEA 
• Teoretické a praktické znalosti MSA 
• Teoretické a praktické zkušenosti PPAP, Service PPAP 
• Teoretické a praktické zkušenosti SPC 
• Tipy a zkušenosti

Předpoklady:
Od účastníků nejsou očekávané žádné zvláštní předpoklady.

Poskytované benefity:

• Komplexní výukové materiály 
• Zkušený školitel 
• Příjemná školící atmosféra 
• Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování