Specifické požadavky General Motors Company

Specifické požadavky General Motors Company

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro General Motors Company jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje výrobou, přes engineering až po kvalitu.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání norem ISO 9001 a IATF 16 949, příruček FMEA a PPAP – vysvětlení, pochopení, naučení a osvojení práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen samostatně implementovat veškeré požadavky k jednotlivým projektům v rámci APQP – pokročilého plánování kvality, vyhodnotit možná rizika a preventivně bránit jejich vzniku, připravit podklady k PPAPu.

Cílová skupina:

Určeno pro střední management a manažery všech oddělení v dodavatelských společnostech General Motors Company.

Obsah:

  • Úvod
  • Úvod do problematiky
  • Definování pojmů
  • Požadavky dle GM Customer specific requirements 2015
  • Teoretické a praktické znalosti APQP a kontrolních plánů
  • Teoretické a praktické znalosti FMEA
  • Teoretické a praktické znalosti MSA
  • Teoretické a praktické zkušenosti PPAP, Service PPAP
  • Teoretické a praktické zkušenosti SPC
  • Tipy a zkušenosti

Doba trvání:

2 dny

Předpoklady:

Nejsou definovány žádné specifické požadavky