Specifické požadavky Ford Motor Company - aktualizace 2022

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro Ford Motor Company jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje výrobou, přes engineering až po kvalitu.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání norem ISO 9001 a IATF 16 949, příruček FMEA a PPAP – vysvětlení, pochopení, naučení a osvojení práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen samostatně implementovat veškeré požadavky k jednotlivým projektům v rámci APQP – pokročilého plánování kvality, vyhodnotit možná rizika a preventivně bránit jejich vzniku, připravit podklady k PPAPu.

Cílová skupina:

Určeno pro střední management a manažery všech oddělení v dodavatelských společnostech Ford Motor Company.

Obsah:

 • Úvod
 • Úvod do problematiky
 • Definování pojmů
 • Požadavky dle Ford Motors Company Customer specific requirements 2015
 • Teoretické a praktické znalosti APQP a kontrolních plánů
 • Teoretické a praktické zkušenosti MMOG/ LE
 • Teoretické a praktické znalosti FMEA
 • Teoretické a praktické znalosti MSA
 • Teoretické a praktické zkušenosti PPAP, Service PPAP
 • Teoretické a praktické zkušenosti SPC
 • Tipy a zkušenosti

Předpoklady:
Od účastníků nejsou očekávané žádné zvláštní předpoklady.

Poskytované benefity:

• Komplexní výukové materiály 
• Zkušený školitel 
• Příjemná školící atmosféra 
• Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování