SPC I. - základní znalosti

Pro sledování a řízení výrobních procesů se dnes používají statistické metody. Cílem je ovládání procesu, snižování nákladů na zkoušení a následně na chod jednotlivých procesů. Dáme Vám praktické příklady toho, co stojí za metodou SPC a jak se může metoda správně aplikovat v praxi.

Stanovení cíle:

Seminář poskytuje komplexní přehled o principech, cílech a oblastech použití statistického řízení procesů. Účastník porozumí regulačním diagramem, dokáže interpretovat regulační diagramy a jejich výsledky využívat pro optimalizaci procesu. Všechny získané poznatky se prohloubí v praktických cvičeních.

Cílová skupina:

Pracovníci z oblasti řízení a zabezpečování jakosti, z výroby, jakož i další osoby, které se chtějí s tématem SPC seznámit.

Obsah:

 • Pojem SPC, princip a cíle, nástroje ze skupiny SPC I
 • Popis procesu (Vývojový diagram)
 • Zjišťování vztahů (Ishikawa diagram a Korelace)
 • Systematické a náhodné vlivy v procesu, stabilita
 • Typy a tvorba regulačních diagramů, princip regulace
 • Grafické zpracování dat (Pareto graf, Histogram)
 • Základní statistika (průměr, median, rozpětí, směrodatná odchylka)
 • Analýza způsobilosti procesu Cp, Cpk, PPM
 • Analýza způsobilosti stroje Cm, CMK
 • Procvičování nástrojů na skupinových cvičeních, práce s Minitab
 • Závěrečné opakování, vyhodnocení
 • Tipy / výměna zkušeností

předpoklady:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

 • Kvalitní a rozsáhlé školící podklady
 • zkušený školitel
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování