SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Redukování času přípravy

Důležitým principem je výroba v zákaznickém taktu. Dlouho trvající procesy přípravy významně narušují zákaznický takt. Proto má při měnících se produktech velký význam rychlá přestavitelnost výrobních zařízení. Krátké časy přípravy umožňují výrobní mix s nejmenšími velikostmi dávek ve smyslu EPEI (Every Part Every Intervall) a tedy nejkratší doby průběhu a nejvyšší flexibilitu na měnící se požadavky zákazníků. Rozhodující je čas přerušení výroby menší, než celkový placený čas procesu přípravy. Náš kompetentní trenér Vám zprostředkuje tuto problematiku cíleně a s praktickými poznatky.

Cíl tréninku:

Tento trénink zprostředkuje účastníkům základy a metody, které jsou potřebné pro redukování časů přípravy. Účastníci budou schopni provést redukci časů přípravy v podniku a tímto významně přispět k rychlé a flexibilní přípravě.

Cílová skupina:

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci z výroby, logistiky, údržby, zajištění kvality a jiných oblastí, kteří se zajímají o tuto problematiku.

Obsah:

 • Definice času přípravy ve smyslu štíhlé synchronní výroby
 • Analýza současného stavu (studie průběhu) na základě analýzy toku hodnot
 • Rozdělení interní / externí přípravy
 • eliminace plýtvání
 • Kombinování a přerozdělování (EKUV-Analýza)
 • zlepšování
 • Vypracování žádoucího průběhu
 • Stanovení žádoucího průběhu jako standardu
 • plán opatření
 • Příklady z praxe
 • Tipy a výměna zkušeností

předpoklady:

Od účastníků nejsou očekávané žádné zvláštní předpoklady.

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování