Formel Q

Formel Q

Povinnost dodavatele VW zajistit plnění požadavků koncernu je vyjádřena v níže uvedených aktualizovaných a propracovaných požadavcích na kvalitativní způsobilost a směrnicích hodnocení s názvem Formel Q způsobilost.

Stanovený cíl:

Pochopení požadavků zákazníka definováno v aktualizovaném vydání Formel Q jako závazné příručky pro hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelů koncernu VW.

Cílová skupina:

Pracovníci odpovědní za spolupráci se zákazníky i dodavateli v rámci všech projektů, jejichž výstupy se realizují pro koncern VW. Specialisté z úseku kvality, procesní inženýři, technologové, produktoví i projektoví manažeři a řídící pracovníci ze všech oblastí.

Obsah:

 • Stanovené požadavky pro zabezpečení kvality dodavatelů a subdodavatelů ve skupině VW Group​
 • Dohoda magementu kvality mezi koncernem VW a dodavateli
 • Kvalitativní způsobilost dodavatelů
 • Kvalifikační program nových dílů "QPN" dvoudenní produkce

Trvání:

2 Dny

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel z prostředí VW s auditorskou praxí
 • Příjemná tréninková atmosféra s nejlepšími službami
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Ubytování na jednu noc v ceně školení!
 • Potvrzení o účasti resp. o kvalifikaci
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí
 • Certifikát o absolvování!