APQP / MLA (VDA4)

Plánování kvality podle APQP / MLA (VDA 4 )

Plánování kvality je důležitou součástí fungujícího systému managementu jakosti. Pro zajištění bezproblémové sériové výroby je vhodné zabývat se kvalitou již ve fázi plánování. V automobilovém průmyslu au dodavatelů pro automobilový průmysl jsou již tyto standardy dobře zapracovány. I v jiných oblastech je možné aplikovat výhody preventivního plánování kvality.

Stanovení cíle:

Naučíte se efektivně využívat metody plánování kvality výrobku a tvořit kontrolní plány. Budete schopen komplexně a efektivně plánovat procesy výroby. Naučíte se systematizaci. Účastníci budou seznámeni s příručkou APQP (pokročilé plánování kvality výrobku) od AIAG s VDA 4.3 "Zajištění kvality před spuštěním sériové výroby" + povinnosti dodavatele a součinnost zákazníka při prokazování kvality výrobního procesu a finálního výrobku pro zákazníka.

Cílová skupina:

Odpovědní vedoucí a pracovníci v oblasti plánování kvality, konstruktéři, vývojáři.

Obsah:

 • Základní pojmy, cíle a úkoly
 • Požadavky předpisů IATF 16 949
 • Vývoj produktu
 • Význam a výhody plánování kvality
 • Nástroje kvality pro jednotlivé etapy
 • Projektový management
 • Používané formuláře a záznamy (Kontrolní dopisy, zprávy .......)
 • Modely plánování kvality
 • Společné zpracování ukázkových případů
 • Prohlubování poznatků na základě workshopů
 • Tipy / výměna zkušeností

Trvání:

2 dny.

Předpoklady:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený lektor
 • Příjemná tréninková atmosféra s nejlepšími službami
 • Certifikát o účasti
 • Prostor pro výměnu zkušeností a vědomostí