D / TLD audity - VDA1

Norma VDA 1 - Dokumentace a archivace je specifická norma německého automobilového průmyslu vytvořena VDA QMC pro potřeby dokumentace a archivace.

Audit dokumentace D/TLD je specifický procesní audit pro bezpečnostní díly vytvořen koncernem Volkswagen a požadovaný Formel Q. V případě, že společnost produkuje díly definované jako D / TLD, je povinna produkovat díly, zpracovávat dokumentaci, archivovat, označovat a provádět procesní audit D / TLD podle Formel Q Fahkigeheit.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání normy VDA 1 a seznámit účastníky s praktickým používáním sešitu D/TLD auditu a pracovat s ním. Úspěšný absolvent školení bude schopen pochopit souvislosti týkající se archivace a řídit povinnou dokumentaci dílů se zvláštní charakteristikou (D/TLD), včetně výkonu auditu dokumentace D/TLD.

Cílová skupina:

Zaměstnanci, v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW, BMW, Daimler ...) vyrábějící díly s bezpečnostními znaky.

Obsah:

 • Úvod do problematiky
 • Požadavky VDA 1
 • Dotazník s bližším vysvětlením pojmů
 • Vzorové vyplnění auditu
 • Akce při zjištění odchylek
 • Produkce, archivace, označování, obecné povědomí D / TLD
 • Katalog požadavků pro díly s povinnou dokumentací
 • Tipy a zkušenosti

Doba trvání:

1 den

Předpoklady:

Nejsou požadovány žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

 • Školicí materiály
 • Zkušený školitel s auditorskou praxí
 • Certifikát o absolvování školení 
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí