D/TLD Audity

Základní informace:

Procesní audit D / TLD je specifický procesní audit pro bezpečnostní díly vytvořen koncernem Volkswagen a požadovaný Formel Q. V případě, že společnost produkuje díly definovány jako D / TLD díly je povinna produkovat díly, zpracovávat dokumentaci, archivovat, označovat a provádět procesní audit D / TLD podle Formel Q Faehigkeit.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání sešitu D / TLD auditu jakož i práce s ním. Úspěšný absolvent školení by měl být schopen samostatně vytvářet D / TLD audit pro potřeby Volkswagen koncernu.

Cílová skupina:

Zaměstnanci, v dodavatelských společnostech koncernu Volkswagen zodpovědní za vytváření zpráv ke vzorkování prvních dílů.

obsah:

Úvod
Úvod do problematiky
Dotazník s bližším vysvětlením pojmů
definování pojmů
Vzorové vyplnění auditu
Akce při zjištění odchylek
Produkce, archivace, označování, obecné povědomí D / TLD
Tipy a zkušenosti
předpoklady:

Účastník školení by měl mít osvojené základní poznatky z managementu kvality a absolvované školení Formel Q.

Poskytované benefity:
• Rozsáhlé školicí materiály
• Zkušený školitel s auditorskou praxí
• Příjemná tréninková atmosféra
• Oběd a občerstvení během přestávek
• Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí

Ukočení kurzu:

Certifikát o absolvování