TPM - Totálně produktivní údržba, plánovaná údržba

Štíhlé a synchronizované procesy jsou často málo odolné vůči rizikům. Proto jsou bezpodmínečně nutné strategické plány na zajištění dostupnosti (disponibilita) zařízení. Důležitým balíkem opatření k zajištění dostupnosti zařízení je zavedení TPM (Total Productive Maintenance). Náš zkušený trenér Vám zprostředkuje toto téma se zaměřením na praktickou stránku a na dosažitelné výsledky.

Stanovený cíl:
Tento trénink zprostředkovává účastníkovi základy a principy témata TPM. Jednotlivé fáze a metody realizace TPM jsou vysvětlovány pomocí příkladů z praxe. Účasníci by měli pochopit, jak integrovat TPM ve vlastním podniku, aby tak mohli zajistit stabilní a bezporuchové fungování výrobních zařízení.

Cílová skupina:

Vedoucí pracovníci a pracovníci výroby, logistiky, údržby, kvality a všech oddělení týkající se téma. 

Obsah:

 • Podklady k tématu
 • Definice Celkové efektivity zařízení (OEE)
 • Způsobilost jako jeden ze tří faktorů - "kubický efekt"
 • Pravidelné a náhodné ztráty
 • Stanovení priorit pro zařízení (nadbytečnost, max. Časy přestavování, výrobní rezervy)
 • Pareto poruchovosti podle délky trvání poruch
 • Pareto poruchovosti podle frekvence výskytu poruch
 • Výběr pracovních stanic
 • výběr podsystémů
 • Plány opatření (základní čištění, opatření údržby, TPM v pracovních změnách)
 • Příklady z praxe
 • Typy a výměna názorů

Předpoklady:
Nejsou zapotřebí žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel s praxí
 • Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování v tištěné formě, po absolvování 100% školení