Six Sigma Yellow Belt

Toto školení poskytuje dobrý přehled o metodologii Six Sigma a její nástrojích. Yellow Belt školení je kvalifikací pro spolupracovníky a členy zlepšovatelský týmu i pro podnikatele, kteří chtějí komplexně pochopit metodologii Six Sigma. Školení Six Sigma Yellow Belt poskytuje praktický přehled a přístupy k Six Sigma projektem dle metody DMAIC.

DMAIC představuje standardizovaný model 5 fází zlepšování projektů. Zkratka DMAIC znamená Define (definovat), Measure (měřit), Analyse (analyzovat), Improve (zlepšovat) a Control (standardizovat). Díky znalosti technických pojmů Six Sigma a řízení projektů pomocí metody DMAIC, jsou Yellow Belts schopni aktivně podporovat a moderovat Six Sigma projekty. Školení zčásti pokrývá obsah Green Belt tréninku.

Stanovení  cílů:

 • Objasnit důležitost poznání a pochopení metodologie Six Sigma pro firmu
 • Dosáhnout přijetí a pochopení metodiky Six Sigma mezi účastníky
 • Aktivně zapojit zaměstnance do procesu řízení změn
 • Připravit týmy na implementaci Six Sigma projektů
 • Seznámit se s týmovými kolegy a pochopit organizaci projektu
 • Získat přehled v metodologii Six Sigma a systematický přístup k Six Sigma projektem (pomocí DMAIC cyklu)

Cílová skupina: 
Pracovníci z oblasti výzkumu a vývoje, výroby a kontroly kvality výrobních firem jakož i zaměstnanci v oblasti managementu, marketingu a prodeje společností zaměřených na obchod a služby.

Obsah školení:  

Všeobecný

 • Úvod do problematiky Six Sigma
 • Přehled DMAIC cyklu
 • Organizování Six Sigma v rámci společnosti (přehled)
 • Organizace projektu a struktura týmu
 • Využití a výhody Six Sigma pro firmu
 • případové studie

definovat

 • účel definice
 • Definice projektu
 • Průzkum potřeb zákazníků (VOC - CTQ - Matrix)
 • Znázornění vstupně-výstupních propojení procesu (SIPOC)
 • Případová studie: Použití nástrojů fáze Definujte

měřit

 • účel měření
 • metriky
 • Sběr dat (přehled)
 • Grafické znázornění dat
 • Interpretace variability procesu
 • Případová studie: sběr dat / jednoduchý výpočet variability procesu / grafická interpretace výsledků

analyzovat

 • účel analýzy
 • Fishbone diagram
 • Mapování procesů (současný stav procesu)
 • Hodnotová analýza (zkrácená forma)
 • Přehled využití statistických nástrojů řízení procesů (SPC)
 • Případová studie: vytvoření současného stavu procesu / hodnotové analýzy

zlepšit

 • Vytváření a výběr řešení
 • implementace řešení
 • Mapování procesů (budoucí stav procesu)
 • Případová studie: generování řešení / vytvoření budoucího stavu procesu

standardizovat

 • účel standardizace
 • Dokumentace (přehled)
 • Význam monitorování a standardizace
 • Ukončení DMAIC cyklu

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Kapesní průvodce metodologií Six Sigma
 • Fotodokumentace použitých flip chartu
 • Vysoce kvalifikovaný trenér s praktickými zkušenostmi
 • Příjemná atmosféra školení 
 • Oběd a občerstvení během přestávky
 • Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování / o dosažení kvalifikací Six Sigma Yellow Belt