Six Sigma - Nástavbový kurz pro Six Sigma Green Beltů

Byli jste již úspěšně vyškoleni jako Six Sigma Green Belt a teď byste se chtěli kvalifikovat jako Black Belt? Při výběru rekvalifikačního vzdělávacího kurzu z pozice Six Sigma Green Belt na Black Belt se rozhodujete pro moderní, prakticky orientovaný vzdělávací kurz ve třech blocích. Po ukončení tohoto školení budete schopen úspěšně řídit a uzavírat náročné projekty zlepšování v rámci Vaší společnosti. Souběžně s tímto vzdělávacím programem budete realizovat i Váš vlastní Six Sigma Black Belt projekt. Toto školení splňuje požadavky Americké Společnosti pro Kvalitu (American Society for Quality - ASQ).

Termíny: 
Blok I: 
Blok II: 
Blok III:

Zkouška je na konci III. bloku

Hodnocení projektů a certifikace 

Stanovení cílů:

Nabízíme Vám náročný tréninkový program pro potenciální Six Sigma Black Beltů, který je pod vedením zkušených Master Black Beltů. Během tohoto intenzivního, prakticky orientovaného školícího programu si účastníci hloubkově opakují a utužují znalosti o jednotlivých fázích DMAIC cyklu prostřednictvím realizace projektů Six Sigma. Po absolvování jsou účastníci schopni řídit projektové týmy, vybírat a používat vhodné nástroje ze Six Sigma Toolbox a dovést k úspěchu Six Sigma projekty s vysokou přidanou hodnotou a trváním do 6 měsíců. Každý účastník musí pracovat na projektu Six Sigma zadaném managementem firmy a dosáhnout úspor ve výši nejméně € 100.000, -. Souběžně s kurzem musí každý účastník zaznamenávat pokrok na projektu v rámci svého hodnocení projektu. Po dokončení všech tří bloků školení bude následovat test.

Cílová skupina: 
Zaměstnanci a specialisté v oblasti výroby a služeb firem, kteří úspěšně dokončili jeden z uznávaných Six Sigma Green Belt tréninků a chtějí získat dovednosti Six Sigma Black Belt. 

Obsah školení:

všeobecný

 • Obecný úvod do Six Sigma / Historie / Pozadí
 • Ohraničení fází DMAIC cyklu
 • Klasická organizace Six Sigma
 • Six Sigma - jedinečná terminologie

fáze  Definovat

 • Definice projektu na zaznamenání počátečního stavu ( "baselining")
 • Sestavení projektového týmu
 • Definice úloh a odpovědnosti
 • Stanovení požadavků zákazníka (VOC - CTQ - Matrix 1)
 • Znázornění vstupně-výstupních propojení procesu pomocí SIPOC
 • Checklist - fáze Definovat
 • Aplikace nástrojů fáze Definovat

fáze Měřit

 • metriky
 • Měřitelnost CTQ (Matrix 2)
 • Sběr dat a plán sběru dat
 • Grafické znázornění dat (histogram, Pareto, průběhový diagram)
 • Výpočet zkušebního příkladu
 • Úvod do Minitab (přehled standardního statistického softwaru)
 • porozumění variacím
 • statistické ukazatele
 • Vhodnost systému měření (kontrola způsobilosti procesu)
 • Procvičování na vlastních projektech

fáze  Analyzovat

 • Představení hlavních příčin pomocí používaných nástrojů
 • Diagramy příčin a důsledků
 • Hledání příčin chyb
 • Mapování procesů (současný stav procesu)
 • hodnotové analýzy
 • Formulace a ověřování hypotéz
 • statistické testy
 • Korelační analýza (analýza souvislostí)
 • zkoumání příčin
 • Procvičování na vlastních projektech

fáze Zlepšit

 • Systematické nacházení řešení
 • implementace řešení
 • Mapování procesů (budoucí stav procesu)
 • Milníky fáze Zlepšit

fáze Standardizovat

 • Monitorování a řízení budoucího stavu procesů pomocí statistických metod
 • SPC - Statistical Process Control (Statistické Řízení Procesů - přehled)
 • procesní dokumentace
 • testování

Pro získání certifikace na "Six Sigma Black Belt", musí být splněny následující podmínky:

 • Osobní účast na všech třech blocích školení
 • Prokázání aplikace znalostí o metodách Six Sigma ve vlastním projektu
 • Úspěšná účast na testu po ukončení třetího bloku školení
 • Vytvoření závěrečné zprávy
 • Prokázání konkrétních projektových úspěchů a významných finančních úspor

Certifikace je zajišťována prostřednictvím našeho Master Black Belta.

Rozsah / Doba trvání: 
10 dní (tři bloky po třech dnech a dodatečný den určený k opakování před testem po prezentaci vlastních zkušebních projektů). Absolvování všech bloků kvalifikačního školení celkově trvá přibližně čtyři měsíce.

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Množství datových souborů, nástroje programu MS Excel na procvičování Six Sigma Pocket Guide
 • Certifikát o dosažení kvalifikaci Six Sigma Black Belt po úspěšném absolvování školení
 • Příjemná atmosféra školení 
 • Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Technické požadavky: 
Každý účastník musí mít laptop se softwarem od společnosti Microsoft  ®  Excel 2003 a novější, Minitab  ®  verzi R16 a novější jako Adobe  ®  Reader  ®  7.0 a novější. Software Minitab  ® lze zakoupit prostřednictvím nás. Po dobu průběhu školení je možné poskytnout k dispozici počítač s výukovým licencí softwaru Minitab  ®