Six Sigma Green Belt

Nabyl kvalifikaci Six Sigma Green Belt. Podpořte své podnikání optimalizací Vašich procesů pomocí metody DMAIC. Toto školení je svým rozložením do 3 bloků po třech dnech připraveny velmi kompaktně a poskytne Vám všechny dovednosti, které potřebujete na úspěšnou implementaci metodologie Six Sigma na zlepšování procesů v rámci organizace.

Termíny: 
Blok I: 
Blok II:  
Blok III:

Vstupní požadavky a předchozí znalosti potřebné k absolvování školení Six Sigma Green Belt:
Toto školení je navrženo tak, že díky komplexní úvodní fázi účastníci nemusí mít žádné předchozí znalosti o metodologii Six Sigma. Stejně i systematické zaškolení do statistických metod řízení procesů je zajištěno pomocí množství cvičení s ohledem na jejich praktické využití v reálných projektech. Po dokončení všech třech školících bloků následuje vědomostní test. Certifikát Six Sigma Green Belt bude účastníkům udělen po úspěšném dokončení jejich modelových Six Sigma projektů. Kvalifikace Six Sigma Green Belt je v první řadě zaměřena na projekty zlepšování podle 5 fázového modelu DMAIC. Model DMAIC je standardním postupem pro vypracování projektů zlepšování. 

Stanovení cílů kvalifikaci:

 • Pochopit filozofii Six Sigma
 • Znát a naučit se používat DMAIC (proces zlepšování)
 • Nacvičit a umět uplatnit Six Sigma nástroje v praxi
 • Přenést na účastníky kurzu kompetenci dále zprostředkovat filozofii Six Sigma ve vlastní firmě
 • Používat základní statistické metody pro kvantifikaci výkonnosti procesů
 • Úspěšně vypracovat vlastní modelové projekty

Po absolvování tohoto kurzu máte velmi dobré předpoklady pro získání mistrovského zařazení Six Sigma Black Belt. Nejjednodušší je to absolvováním našeho nástavbového rekvalifikačního kurzu ze Six Sigma Green Belt na Black Belt 

Obsah školení:

všeobecný

 • Obecný úvod do Six Sigma / Historie / Pozadí
 • Ohraničení fází DMAIC cyklu
 • Klasická organizace Six Sigma
 • Six Sigma - jedinečná terminologie

fáze  Definovat

 • Definice projektu na zaznamenání počátečního stavu ( "baselining")
 • Sestavení projektového týmu
 • Definice úloh a odpovědnosti
 • Stanovení požadavků zákazníka (VOC - CTQ - Matrix 1)
 • Znázornění vstupně-výstupních propojení procesu pomocí SIPOC
 • Checklist - fáze Definovat
 • Aplikace nástrojů fáze Definovat

fáze Měřit

 • metriky
 • Měřitelnost CTQ (Matrix 2)
 • Sběr dat a plán sběru dat
 • Grafické znázornění dat (histogram, Pareto, průběhový diagram)
 • Výpočet zkušebního příkladu
 • Úvod do Minitab (přehled standardního statistického softwaru)
 • porozumění variace
 • statistické ukazatele
 • Vhodnost systému měření (kontrola způsobilosti procesu)
 • Procvičování na vlastních projektech

fáze  Analyzovat

 • Představení hlavních příčin pomocí používaných nástrojů
 • Diagramy příčin a důsledků
 • Hledání příčin chyb
 • Mapování procesů (současný stav procesu)
 • hodnotové analýzy
 • Formulace a ověřování hypotéz
 • statistické testy
 • Korelační analýza (analýza souvislostí)
 • zkoumání příčin
 • Procvičování na vlastních projektech

fáze Zlepšit

 • Systematické nacházení řešení
 • implementace řešení
 • Mapování procesů (budoucí stav procesu)
 • Milníky fáze Zlepšit

fáze Standardizovat

 • Monitorování a řízení budoucího stavu procesů pomocí statistických metod
 • SPC - Statistical Process Control (Statistické Řízení Procesů - přehled)
 • procesní dokumentace
 • testování

Pro kvalifikaci na "Six Sigma Green Belt", musí být splněny následující podmínky:

 • Osobní účast na všech třech blocích školení
 • Prokázání aplikace znalostí o metodách Six Sigma ve vlastním projektu
 • Úspěšná účast na testu po ukončení třetího bloku školení
 • Vytvoření závěrečné zprávy
 • Prokázání konkrétních projektových úspěchů a významných finančních úspor

Certifikace je zajišťována prostřednictvím našeho Master Black Belta. 

Rozsah / Doba trvání: 
10 dní (tři bloky po třech dnech a dodatečný den určený k opakování před testem po prezentaci vlastních zkušebních projektů). Absolvování všech bloků kvalifikačního školení celkově trvá přibližně čtyři měsíce. 

Doprovodné koučování: 
Účastníci budou v průběhu, jakož i mezi bloky školení v aktivním kontaktu s trenérem, který je bude koučovat a podporovat (prostřednictvím telefonní / e-mailové komunikace) v práci na jejich vlastních projektech. 

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Oběd a občerstvení během přestávky
 • Množství datových souborů, nástroje programu MS Excel na procvičování Six Sigma Pocket Guide
 • Certifikát o dosažení kvalifikaci Six Sigma Green Belt po úspěšném absolvování školení
 • Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Technické požadavky: 
Každý účastník musí mít laptop se softwarem od společnosti Microsoft  ®  Excel 2003 a novější, Minitab  ®  verzi R15 a novější jako Adobe  ®  Reader  ®  7.0 a novější. Software Minitab  ® lze zakoupit prostřednictvím nás. Po dobu průběhu školení je možné poskytnout k dispozici počítač s výukovým licencí softwaru Minitab  ® . 

 

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování / o dosažení kvalifikací Six Sigma Green Belt po úspěšném absolvování školení