Six Sigma Black Belt

Kvalifikujte se jako Six Sigma Black Belt a vyberte si prakticky orientovaný vzdělávací kurz ve čtyřech blocích. Po ukončení školících bloků budete schopen úspěšně řídit náročné projekty zlepšování. Souběžně s programem budete realizovat i Váš vlastní Six Sigma projekt. Naši odborní trenéři Vám cíleně a prakticky představí tematiku Six Sigma. Toto školení splňuje požadavky Americké Společnosti pro Kvalitu (American Society for Quality - ASQ).

termíny:

Blok I:

Blok II:

Blok III:

Blok IV:

Hodnocení projektů:

Stanovení cílů:
Během tohoto intenzivního, prakticky orientovaného školícího programu se účastníci seznamují s jednotlivými fázemi DMAIC cyklu prostřednictvím realizace projektů Six Sigma. Po absolvování budou účastníci schopni vést projektové týmy, vybírat vhodné nástroje Six Sigma a úspěšně řídit projekty s vysokou přidanou hodnotou a trváním do 6 měsíců. Každý účastník musí pracovat na projektu Six Sigma a dosáhnout úspor ve výši nejméně € 100.000, -. Od druhého bloku musí každý účastník zaznamenávat pokrok na projektu v rámci svého hodnocení projektu. Toto školení je prakticky orientované a nabízí všechny dovednosti, které budete jako budoucí Six Sigma Black Belt potřebovat.

Cílová skupina: 
Inženýři, přírodovědci, podnikoví ekonomové a technici z výzkumu a vývoje, výroby, logistiky, řízení projektů a řízení kvality výrobních a servisních společností.

Vstupní požadavky a předchozí znalosti potřebné k absolvování školení Six Sigma Black Belt:

Toto školení je navrženo tak, že díky komplexní úvodní fázi účastníci nemusí mít žádné předchozí znalosti o metodologii Six Sigma. Stejně i systematické zaškolení do statistických metod řízení procesů je zajištěno pomocí množství cvičení s ohledem na jejich praktické využití v reálných projektech.

Obsah školení:

Blok I: Definovat a měřit

 • Co je Six Sigma
  • Prezentace strategie Six Sigma
  • Plnění požadavků standardů kvality ISO 9000, ISO / TS 16949, VDA, QS-9000
  • Six Sigma příklady z praxe
  • Implementace Six Sigma ve společnosti
 • Povinnosti Six Sigma Black Belt-a
 • Úspěšné řízení projektových týmů
 • DMAIC cyklus
 • Přenášení požadavků zákazníků do procesů (Quality Function Deployment - QFD)
 • Mapování procesů, "Critical to" Matrix
 • Diagram příčin a následků, Analýza potenciálních chyb a jejich důsledků (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA)
 • Základy statistiky, výpočet výnosu
 • Metriky pro měření výkonnosti procesů
 • Analýza systémů měření s praktickým cvičením
 • Způsobilost procesů a strojů
 • Six Sigma plán
 • VPredstavenie Six Sigma projektů účastníků
 • Školení se softwarem Minitab  ®

B lok II: Analyzovat

 • hodnocení projektů
 • Six Sigma plán
 • Simulace procesu
 • statistické testy
 • intervaly spolehlivosti
 • Výpočet optimálního rozsahu zkoušek
 • Korelační a regresivní analýza
 • analýza rozptylu
 • Multi-Vari analýza
 • Školení se softwarem Minitab  ®

Blok III: Zlepšit

 • hodnocení projektů
 • Six Sigma plán
 • Statistické plánování experimentu (Design of Experiment I [DoE I] - screening plány, plány plných a částečných faktoriálů)
 • Statistické plánování experimentu (Design of Experiment Li [DoE II] - zkušební plány 2. řady)
 • Technologický stěžejní koeficient
 • optimalizace procesů
 •  Školení se softwarem Minitab  ®

B lok IV: Standardizovat

 • hodnocení projektů
 • Six Sigma plán
 • Statistické plánování experimentu (Design of Experiment lil [DoE IIL] - Kombinované plány)
 • design tolerance
 • Poka Yoke
 • Schémata řízení kvality pro kvantitativní a kvalitativní charakteristiky
 • Předregulace
 • plánování testů
 • Finanční hodnocení Six Sigma projektů
 • Přehled Design for Six Sigma (DFSS)
 • Přehled Lean Six Sigma
 •  Školení se softwarem Minitab  ®

Na získání certifikace "Six Sigma Black Belt", musí být splněny následující podmínky:

 • Osobní účast na všech blocích školení
 • Prokázání aplikace znalostí o metodách Six Sigma ve vlastním projektu
 • Úspěšné zvládnutí testu po ukončení čtvrtého bloku školení
 • Vytvoření závěrečné zprávy
 • Prokázání konkrétních projektových úspěchů a významných finančních úspor

Certifikace je zajišťována prostřednictvím našeho Master Black Belta.

Rozsah / Doba trvání: 
20 dní (čtyři bloky po pět dní) a dodatečný den určený k opakování před testem po prezentaci vlastních zkušebních projektů. Absolvování všech bloků kvalifikačního školení celkově trvá přibližně pět až šest měsíců. 

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Množství datových souborů, nástroje programu MS Excel na procvičování Six Sigma Pocket Guide
 • Příjemná atmosféra školení 
 • Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Technické požadavky: 
Každý účastník musí mít laptop se softwarem od společnosti Microsoft  ®  Excel 2003 a novější, Minitab  ®  verzi R16 a novější jako Adobe  ®  Reader  ®  7.0 a novější. Software Minitab  ® lze zakoupit prostřednictvím nás. Po dobu průběhu školení je možné poskytnout k dispozici počítač s výukovým licencí softwaru Minitab  ® . 

 

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování / o dosažení kvalifikací Six Sigma Black Belt po úspěšném absolvování školení