Robustní výrobní procesy

Vysoké náklady jsou často součástí kvalitativních problémů. Náklady na reklamace, záruky záruční reklamace a další mimořádné služby zákazníkům jsou často vyšší než náklady na jejich zastavení, případně zabránění chybám už na místě jejich vzniku.

Proto vzrůstají požadavky na zajištění vysoké úrovně spolehlivosti a kvality v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.

Pro splnění technických, funkčních, kvalitativních a logistických ale také cenových požadavků je nutná úzká, rychlá zpětná vazba a preventivní opatření k zabránění výskytu problémů a reklamací.

Cíl tréninku:

Komunikace v dodavatelském řetězci, efektivní zpětná vazba jakož i používání preventivních metod je často nedostatečné. Podklady k tomuto jsou podrobně rozepsány v normativů, specifikacích a soupisech požadavků ale přehled o všech regulačních mechanismech v nich obsažených není zcela dostatečný.

Cílem je tedy pochopení a zajištění minimálních požadavků na výrobní procesy a následnou realizaci "robustních výrobních procesů" pro zajištění postavení na trhu a snižování nákladů na kvalitu. Těžištěm je preventivní zajištění nežádoucích negativních vlivů a nastavení efektivní zpětné vazby.

Obsah:

  • Analýza ovlivňujících faktorů, zdroje, mezníky robustních výrobních procesů
  • Zpětná-vazebné okruhy, vazba na standard VDA MLA stupně zralosti a APQP vylepšené plánování kvality,
  • Předpoklady pro robustní procesy, orientace na procesy, prevence vad / zamezení vadám, stálost a proces vzniku produktu, minimální požadavky na funkci kvality výrobního místa
  • Management rizik a prevence selhání
  • Standardy pro robustní výrobní procesy
  • Příklady pro kontrolní seznamy
  • Příklady standardů v oblasti robustních procesů

Předpoklady:

Od účastníků nejsou očekávané žádné zvláštní předpoklady.

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování