PSB - Odpovědnost za výrobek

V automobilovém průmyslu byla otázka bezpečnosti výrobků a odpovědnosti za výrobky vždy významnou problematikou. Je třeba poukazovat na důležitost informovanosti zaměstnanců v oblasti automobilového průmyslu o problematice odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem.

Toto tvrzení je od roku 2016 podpořeno i normou IATF 16949: 2016, která v kapitole 4.4.1.2 vyžaduje zavést funkci zmoznenca za bezpečnost výrobku.

Stanovený cíl:

Legislativní orgány států po celém světě stanovují zákonné požadavky na kvalitu a bezpečnost výrobků, které mají nejen národní, ale i nadnárodní význam. Ty se týkají nejen samotného výrobce OEM, ale i dodavatelsko-odběratelského řetězce. Školení "PSB" je určeno všem výrobcům a jejich zaměstnancům. Nabízí komplexní informace o požadavcích na zástupce pro bezpečnost produktu a management řízení rizik. Vychází z legislativního přehledu, kde klíčovou částí je právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 

Komplexní pohled na téma spolu s příklady z praxe vám nabízíme na našem školení.

Cílová skupina:

Zástupce pro bezpečnost produktů (PSB), manažeři, všichni specialisté a pracovníci, kteří mohou svou činností ovlivnit vznik chyby, která způsobí škodu zákazníkům

Obsah:

 • Požadavky koncernu VW stanovené v nové verzi Formel Q
 • Jmenování zástupce pro bezpečnost produktu (PSB), kterému jsou udělena specifická práva a povinnosti
 • Požadavky na kvalifikaci PSB (odborné znalosti, znalost produktu a výrobního procesu)
 • Spolupráce při vývoji dílů a předcházení bezpečnostních rizik v souvislosti s použitím produktů
 • Spolupráce při řešení reklamací z pole
 • Komunikace s managementem nebo zákazníkem
 • Úkoly, které musí plnit zástupcem pro bezpečnost produktu
 • Přehled o legislativě a relevantních právních vztazích
 • Závazky z vadného plnění v občanském právu a obchodním právu
 • Závazky ze způsobené škody v občanském právu a obchodním právu
 • Odpovědnost podle pracovního práva a trestního práva
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem v Evropské unii a České republice
 • Prameny práva týkající se mezinárodní odpovědnosti

Po úspěšném absolvování školení, účastník získá osvědčení o ABSOLVOVÁNÍ školení zmoznenec za bezpečnost výrobku.

Předpoklady:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Licencovaný a schválen VW školitel
 • Příjemná tréninková atmosféra
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Potvrzení o účasti resp. o kvalifikaci
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí

Doporučené související školení:

 • D / TLD
 • VDA 1
 • Formel Q