Projektový Management

V průmyslových odvětvích, jako automobilový průmysl, elektrotechnika, ale také strojírenství a IT sektor, klade neustále tlak na snižování trvání vývoje a náběhu nových projektů.

Projekty, jako záměry, které jsou ve své podstatě charakteristické jedinečností jejich celkových podmínek, se mezitím staly běžnou záležitostí. Právě průlomová strategie Six-sigma požaduje praktické projektové řízení, pokud se předpokládané výsledky mají dostavit v co nejkratším čase. V projektu musí skupina pracovníků zvládnout velké množství vzájemně závislých a propojených úloh při dodržení stanovené kvality, termínů a nákladů.

Stanovení cíle:

Seznámíte se s metodami projektového řízení orientovanými na praxi. Pomocí vhodných metod budou na názorném příkladu projektu prezentovány a prakticky vyzkoušené postupy inicializace, plánování a realizace projektů.

Cílová skupina:

Vedoucí pracovníci a zaměstnanci, kteří chtějí získat přehled o metodách projektového řízení.

Obsah:

1. Den

 • Definice a základy projektového řízení
 • Náklady a přínosy projektů
 • Projektový záměr a jeho zhodnocení, analýza nákladů a přínosů
 • Cíle v projektu, vyjasnění zadání, analýza prostředí
 • Plánování v projektu 
  - Plán projektové struktury 
  - Průběhy a termíny 
  - Náklady a zdroje 
  - Nebezpečí a riziko

 

2. den

 • Organizace projektu 
  - Odpovědnost a kompetence 
  - Rozhraní k oddělením a jiným projektem
 • Nástroje IT 
  - PM-Software 
  - Propojení na řízení podniku 
  - Web
 • Realizace projektu 
  - Začátek 
  - Dosažení pokroku 
  - Možnosti řízení 
  - Změny 
  - Závěr 
  - Kvalita v projektu 
  - Dokumentace a informace
 • ukončení projektu

Metody:

Vstupy lektora, diskuse, skupinová práce, simulace v projektových týmech, krátké prezentace skupinových prací s okruhy zpětné vazby.

Předpoklady:

Od účastníků nejsou očekávané žádné zvláštní předpoklady.

Poskytované benefity :

 • Komplexní výukové materiály
 • zkušený školitel
 • Příjemná školící atmosféra s nejlepším servisem
 • certifikát kvalifikaci
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí